B003
价格:
1780.00
品牌: 格林格
产品详情

8mm黑色玻璃斜边面板,发明专利V9二代升级直喷红外引擎,奥克利单线热电偶熄保,78高方形铸铁巴黎铁塔炉架。热负荷:天然气:3.5kw 液化气:3.2kw

开孔尺寸:635*350

产品                    
 消毒柜               
服务                   
 
媒体中心